Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO

Raha araka ny fanadihadiana navoakan’ny PAM (Programme Alimenatire Mondial)  tamin’ny  taona 2015 dia mitana ny laharana faha 4 maneran-tany i Madagasikara raha ny resaka tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka no resahina.  47% n’ny zaza latsaky ny 5 taona dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka avokoa. Antony , voalaza fa 43% ny fahafatesan’ny zaza latsaky ny 5 taona dia vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo.

Ho an’ny faritra Vakinankaratra, fantatra fa isan’ny faritra itobahan’ny karazan-tsakafo maro samihafa indrindra fa ny voankazo sy legioma. Voalaza ihany koa  fa faritra mamokatra noho ny toe-tany eo aminy i Vakinankaratra. Saingy, mbola voasokajy ao anatin’ny faritra mena raha ny resaka tsy fanjarian-tsakafo no asian-teny.  I Vakinakaratra no mitàna ny laharana faharoa amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka miohatra amin’ny faritra 22 misy eto Madagasikara. Hita fa ny 65% ny mponina dia iharan’io tsy fanjarian-tsakafo io avokoa.
Ho fiatrehana ireo zava-misy ireo dia niara-nientana ny mpiantsehatra teto amin’ny faritra Vakinankaratra niaraka tamin’ny SAF/FJKM Antsirabe.Nanatanteraka  ny hetsika fampielezan-kafatra na « Campagne de Diffusion de Message » ny alakamisy 11 mey 2017  izay natao tany amin’ny kaominina ambanivohitra  Belazao Distrika Antsirabe II. Hetsika niarahana tamin’ny ORN (Office Régional de Nutrition) Vakinankaratra sy ny  mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo  eto amin’ny faritra Vakinankaratra. Noho ny tantsoroka efa natao ka nahazoan’ny tokantrano marefo tombontsoa tamin’ny alalan’ny tetikasa « Sécurité alimentaire des ménages » (SAM). Niompana tamin’ny fambolena sy fiompiana haingam-piodina ny hetsika. Ka nosafidiana manokana ny lohahevitra hoe: « Omeo sakafo miovaova sy maroloko ny zaza indrindra ireo vokatra azo avy amin’ny fiompiana isan-tokantrano toy ny atody, hazandrano sy ny hena isan-karazany ireo, hampitombo ny vatany sy hampivelatra ny  sainy ».

Araka ny fantatra manko dia anisan’ny faritra manana taha ambony amin’ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny faritra Vakinankaratra no ambara. Izany indrindra no nahatonga ny tetikasa fiaraha-miasa amin’ny ONN.

An-jatony maro ny olona tonga nanatrika ny hetsika. Nahitana ny mpitondra fanjakana isan’ambaratongany teo anivon’ny Faritra sy ny Distrika. Teo koa ny ONG sy Fikambanana isan-karazany  miasa amin’ny sehatra fanjarian-tsakafo, mpiaramiombon’antoka ORN Vakinankaratra, ary ny mponina maro tao amin’ny kaominina Belazao sy ny manodidina no niara-nisalahy.
Nanombohana ny fampielezan-kafatra, nisy ny diabe namakivaky ny tanàna nilanjàna sora-baventy. Nivohitra ny lohahevitra mahakasika ny fanjarian-tsakafo. Ka nandray anjara tamin’izany ny ACN (Agent Communautaire de Nutrition) sy AC (Agent Communautaire), ny fikambanam-behivavy, ny mpihira gasy sy mpanao vakodrazana ary ny mpianatra tamin’ny sekoly manodidina. Voakasika tamin’izany ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa.
Mpandray anjara maro no nanafana ny hetsika tamin’ny alalan’ny hira, dihy ary ny fanentanana isan-karazany. Ireo hetsika ireo dia nentina nivoizana ny hafatra.Nanelanelana ny kabarin’ny manam-pahefana isan’ambarotonga nanatrika ireo fanentanana ireo. Nisy ihany koa ny « radio crochet » nandraisan’ny mpianatra sy ny renin-jaza anjara tamin’ny fifaninana niompana tamin’ny fanjarian-tsakafo.

Nandritra izany hetsika izany, dia nisy ny fanomezana mari-pankasitrahana ny ACN avy amin’ny kaominina hafa miisa 2 nahavita be tamin’ny asa teo anivon’ny Toby (niasa nandritra ny 18 taona). Teo ihany koa ny renin-jaza donga miisa 7 vokatry ny famonjena toby ho fanaraha-maso ny fitombon’ny zaza sy ny fampiharana ny toro-hevitra maro samihafa nisitraka an’izany.  Ary ny tompon’andraikitry ny sekoly niara-niasa nahatanteraka ny fampielezan-kafatra dia tsy nohadinoina ihany koa ny fankasitrahana azy.
Tranoheva maro no notsidihan’ny manam-pahefana sy olom-panjakana. Nampiranty sy naneho ny lohahevitra novoizina tamin’izany. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fitsidihana  ny tokantrano nahazo fanohanana momba ny fiompiana akoho gasy tamin’ny tetikasa SAM. Tokantrano izay hita fa marefo ara-pivelomana ka tratra ny tsy fanjarian-tsakafo ny zaza tao aminy. Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo ny lanonana rehefa avy nitsidika ny Toby PNNC tao an-toerana ireo manam-pahefana ireo.
Mbola ilaina ezaka goavana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka raha ny eto Madagasikara no asian-dresaka. Izany no hanentanana hatrany ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka rehetra ireo amin’ny fandraisana anjara amin’ny asa fampandrosoana araka ny tarigetra voizin’ny SAF/FJKM hatrany hoe : « Miasa hanandratra ny maha olona ». Firenena marefo eo amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny eto Madagasikara. Manoloana an’izany anefa, tsy mitazam-potsiny ny mpisehatra rehetra miatrika an’izany olana izany. Tsy vitan’ny fanjakana samirery ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Izany indrindra no antom-pisian’ny SAF/FJKM Antsirabe manampy tosika ny hetsika tahaka ireny mba hanalefahana ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo eny amin’ny faritra.


RAKOTOELISON Nombàna
SAF/FJKM Antsirabe