Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  Read more
 • IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  Read more
 • CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  Read more
 • ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  Read more
 • TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA
  TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA


  Read more
 • FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  Read more
 • FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  Read more
 • MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  Read more

FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY

Mianatra miara-mianatra isika hanorenana fiaraha-monina vaovao.
Io lohahevitra no vinan’ny BIMTT ho an’ny taona 2015-2025. Fikendrena ho amin’izany vina izany indrindra no ampisiana fiofanana sy atrikasa ho an’ny mpikambana ao anatin’ity vovonam-pikambanana miasa eo anivon’ny tontolon’ny tantsaha ity. Nisy noho izany ny fisafidianana ny SEFAFI ao Fihaonana Vohipeno hanatanterahana ny fianarana mahakasika ny famolahana omby hiasa. Tamin’ny alatsinainy 04 septambra ka hatramin’ny zoma 08 septambra 2017 no tapaka hirosoana amin’izany.

Fanamby ho an’ny mpisehatra eo amin’tontolon’ny tantsaha
Mampikaikaika  ny mponina eny ambanivohitra ny asa ratsy afitsoky ny dahalo. Mandrava tsikelikely ny fahavitrihan’ny tantsaha maro amin’ny famokarana. Ny tanora no tokony ho fanoitra amin’izany saingy lasa miraviravy tànana noho ny tsy fananana asa. Hany ka maro amin’izy ireny no lasa manatevin-daharana ireo malaso ireo. Vokatr’izany, mihena ny isan’ny omby ananan’ny tantsaha. Misy mihitsy tanàna  any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana  sy Manandriana, tsy manana omby intsony. Any amin’ny Faritr’Ihorombe, tena mahalana no ahitana mpanjato sy mpanarivo omby toy ny teo aloha.
Fanontaniana mitaky valiny amintsika rehetra miasa eo anivon’ny tantsaha ny hoe: «Inona no hatao mba hahafahana manome lanja indray ny omby gasy sisa tavela ?»

Tanjona
Ny tanjona nandritra ny fiofanana dia mizara roa. Andaniny, ny fifehezana ny tekinika famolahana omby gasy mba hahafahana mampiasa azy  ho fitaovana mahomby amin’ny asa famokarana. Ankilany, famokarana raki-kevitra ara-tekinika an-takelaka ho entina miatrika ny famolahana omby. Marihana fa ny omby vahiny dia azo folahana tsara tahaka ny omby gasy.

Fizotran’ny atrik’asa fampiofanana
Ny mpampiofana  dia ny avy ao amin’ny SEFAFI Fihaonana Vohipeno ka ny Tale RANDRIANARIJAO Hobiharisoa no mpitarika azy ireo. Nanampy azy tamin’izany ramose Noely sy ramose Ony. Miisa 8 no tonga niofana ka ireto  no nandefa solontena . Isan’ireny, ny  tekinisiana FANILO SOFABA Ihosy, tekinisiana PRA Ambositra, tantsaha modely PRA Ambositra, tekinisiana FAFAFI Fianaratsoa, tekinisiana avy amin’ny Asa Fampandrosoana ny faritra Andrefana (MIRD AFA OUEST), tekinisiana avy amin’ny Asa Fampandrosoana ny faritra Atsimo, (MIRD AFA SUD), tekinisiana avy amin’ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF), teknisiana  SEFAFI Fihaonana Vohipeno.
Soritana fa tsy nahitana vehivavy ny mpiofana fa lehilahy avokoa  no nandray anjara.
Ny matoan-kevitra  nandritra ny fiofanana raha fintinina dia ireto manaraka ireto.

Fomba fisafidianana omby
Tsy misy lalàna mandrara ny fampiasana omby vavy, taona : 6 volana ka hatramin’ny 2 taona, mora miasa kokoa ny vositra, «phénotype» («génotype»  sy  «environnement»), fohy tongotra sy vaventy, lehibe, mikombona ary miloko mainty ny kitro, foto-pe nofosana, lamosina mahitsy, be trafo, be vozona, be tratra, misy tandroka, lava rambo, mahita tsara ny masony, feno ny sofina.

Fitaovana famolahana omby
Ny omby ho folahina, olona manana faharetana sy fandeferana, toerana famolahana, fotoan’ny  asa (amin’ny vanimpotoana misy sakafo no tena tsara), amin’ny voka-bokatra, tady sy hazo (rotsaka fibaikona), zioga sy baka.

Teknika fototra famolahana omby
Tekinika ahafahana ny mahatoky olona, misy lesona sy dingana maromaro tsy mihoatra ny 2ora isan’andro. Dingana (atao hitan’ny omby ho folahina ny fitaovana sy ny zavatra rehetra) : Fampahafatarana, fitsapana, fampiasana.

Fitaovana fampiasana amin’ny famokarana (taritina na lanjain’ny omby)
Baiko fanombohana ny asa: Fampahafantarana ny fitaovana (mijery, mamofona, milelaka, mihaino), fizarana mampiasa fitaovana, fizarana mampiasa ny fitaovana.
Zavatra tsy maintsy tandremana: mibaiko mandrakariva, miala sasatra matetika, tsotra mandeha amin’ny sarotra, ajanona rehefa tsy mifantoka ny biby. Isan’andro dia nisy ny fampianarana teorika. Nandray anjara  mavitrika tamin’ny fifampizarana traikefa ny mpiofana rehetra.

R.Christian AFAAF