Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara

Mamely ny faritra Atsimon’i Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo, izay lasa  sakana ho amin’ny fampandrosoana an’iny faritra iny.  
Ara-jeografia dia faritra karankaina ny Faritra Atsimon’ny Nosy.  Ambany dia ambany ny  rotsakorana, tsy misy afa-tsy 500 mm isan-taona.
Ny  fambolena katsaka sy mangahazo ary vary no  foto-tsakafon’ny mponina ka tena ifotorany.  Araka ny fanadihadiana nataon’ny UNICEF dia  nihena hatramin’ny 80% ny vokatra raha mitaha amin’ny teo aloha. Tsy mahasahana akory ny filàna ara-tsakafon’ny mponina ao an-toerana izany.

Maro ny fikambanana iraisam-pirenena sy fikambanana tsy miankina eto Madagasikara, misahana  ny maha olona no mitodika any amin’iny Faritra iny. Ka mitondra fanampiana ho an’ny vahoaka. Anisan’izany,  ny SAF/FJKM miaraka amin’ny Money For Madagascar (MFM), ka ny Distrikan’i Beloha, kaominina Tranovaho, fokontany Barabay no nanatanterahina ny asa.

Tanjon’ny  tetikasa FIFA ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafon’ny mponina sy fanamafisana ny fahafahany miatrika ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Tokantrano marefo miisa 150 tao amin’io fokontany io no voakasiky ny tetikasa. Ka notolorana masomboly katsaka milanja 1,8 taonina  entin’izy ireo miainga amin’ny famokarana.
Ankoatra izany, misy ny asa iaraha-manao ho amin’ny tombontsoa iombonana: toa ny asa atakalo sakafo (Vivre Contre Travail). Ka vary milanja 25 kg, voamaina 5 kg, ary menaka 2 litatra no nozaraina ho an’ny isan-tokatrano.
Marihina fa mifanome tànana amin’ny fanatanterahina ny tetikasa ireo mpitondra fivavahana sy manam-pahefana ary tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajy eo an-toerana ireo.

Vokatra andrasana amin’izao tetikasa izao ny hananan’ny mponina sakafo fototra ampy ho an’ny isam-pianakaviana. Ny hahafahan’izy ireo manatsara ny asa fivelomana amin’ny alalan’ny fambolena, ary ny fahavitan’ny asa ho amin’ny tombontsoa iombonana.

Nanomboka tamin’ny volana martsa 2017 lasa teo ny tetikasa, ary haharitra 5 volana. Tetikasa antenaina fa hitondra fandrosoana ho amin’ny fiainan’ny mponina ao amin’ny fokontany Barabay amin’ny lafiny fanjarian-tsakafo.


HARINTSOA Violette
SAF/FJKM