Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  Read more
 • IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  Read more
 • CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  Read more
 • ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  Read more
 • TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA
  TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA


  Read more
 • FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  Read more
 • FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  Read more
 • MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  Read more

FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA

Endrika iray fanehoana ny fiaraha-mientana eo amin’ny samy mpikambana ato amin’ny BIMTT ny fiaraha-miasa. Noho ny fanirian’ny SEFAFI Fihaonana Vohipeno dia nalefa niofana tany amin’ny AFAAF Manakara ny tanora lahy sy vavy avy ao amin’izy ireo. Tamin’ny 17 hatramin’ny 21 Jolay lasa teo no nanatanterahana izany. Misokajy 2  ny mpiofana. Ny voalohany dia niatrika fianarana mandritra ny 10 volana. Miisa 55 izy ireo ary avy amin’ny faritra maromaro (Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Matsiatra Ambony ary Amoron’I Mania). Ny faharoa dia ireo izay mahazo tohana avy amin’ny FORMAPROD ka niofana nandritra ny 3 volana. Miisa 50 kosa izy ireo avy amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany.
Ireto no taranja niarahana nijery tamin’ny mpiofana. Fambolena hiatrehana ny fiompiana kisoa sy akoho ho an’ny mpiofana 3 volana. Ao anatin’izany ny voly vary, mangahazo, katsaka, voanjo, soazaha. Notsindriana mafy tamin’ny fiaraha-midinika ny fototra ilaina amin’ny fanatsarana ny famokarana sy ny fitehirizam-bokatra. Ny fifandraisan’ny foto-pisainana sy ny kolon-tsaina ary ny toe-karena sy ny fiarahamonina no nifampiresahana tamin’ny mpiofana sokajy voalohany.

Nanampy izany ny fitandremam-pahasalamana sy ny fahadiovana ary ny fandrindram-piainam-pianakaviana. Tsikaritra fa liana dia liana tokoa ireo tanora mpiofana ireo nandritra ny herinandro niatrehana ny fiaraha-mientana.
Irariana mba hitondra fiovana eo amin’ireo tanora ireo io 5 andro niarahana io. Izany dia ho voninahitr’Andriamanitra ary ho fanatsarana ny fiainan’izy ireo rehefa mahavita ny fiofanana.

R.Christian AFAAF