Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»

Notanterehina tany Betafo ny 13 ka hatramin’ny 28 Aprily 2017 ny fiofanana momba ny fanamboarana paompy « belier hydraulique”. Nandray anjara tamin’izany ireo ivon-toerana mpikambana ato amin’ny BIMTT, izay mikarakara ny fampidirana rano fisotro eny ambanivohitra toy ny SAF FJKM Antsirabe, CARITAS Antsirabe, FANILO SPAM. Toraka izany koa ny CEFOTAM, FAFAFI  Fianarantsoa, AFAAFI Manakara ary ny avy ao amin’ny Santa Marka sy mpikambana anglikana hafa avy any Antsiranana. Nahatratra 14 ny mpandray anjara.Ny mpampiofana kosa dia Andriamatoa Paul, mpanao asa an-tsitrapo avy any Fantsa.
Tanjona tamin’ity fiofanana ity ny fifehezana ny fanamboarana paompy «belier» sy ny fametrahana azy ho azo kirakirain’ny mpahazo tombontsoa.

Ny paompy «belier hydraulique»
Fitaovana iray ahafahana mampiakatra rano amin’ny toerana avo. Azo ampiasaina hosotroina, hidiovana ary  hanondrahana voly.  Miavaka ity fitaovana ity satria tsy ilaina angovo hafa. Ny herin’ny rano ihany no mampiakatra azy amin’ny alalan’ny fantsona efa voavoatra manonkana. Raha any amin’ny firenena mandroso toa an’i Eropa dia efa ho roanjato taona izao no niroboboan’ity fitaovana ity. Saiky vitsy an’isa sisa ny mponina no tena mampiasa azy. Ny firenena andalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara dia tokony hampiasa azy. Tsapa manko fa tena manala fahasahiranana ny tantsaha mpamokatra io fitaovam-pamokarana io. Koa izany indrindra no antom-pisian’ny fanofanana.

Fizotran’ny fiofanana
Nifototra tamina asa fampiharana no nanompanana ny asa natao. Satria ifotoran’ny fahaizana mikirakira azy ny fanomezan-danja ny fifehezana ny pitsopitson-javatra mahakasika ny fampiakarana ny rano.
Soritana fa mitaky fisiana toerana manamorona ny renirano mandeha ny fanamoràna ny fampiasana azy. Araka izany, niarahan’ny mpiofana nijery nandritra ny fiofanana ny toerana azo hametrahana «belier». Izany rahateo no isany nisafidianana an’i Betafo noho ny fahafenoany ny fepetra takina amin’izany.
Tsy vitan’ny famolahana ny rano fotsiny no nimasoan’ny mpahazo tombontsoa fa nifotorana ihany koa ny fifehezana ny vy nahafahana nahazoana ny fampandehanana ny rano.

Mandeha tsara ny rano
Misitraka ny vokatry ny tekinika nampiharina ny mponina  tao Betafo. Mahatratra hatrany amin’ny 15m ny haavon’ny nampiakarana azy. Ampiasaina hiompiana trondro anaty dobo, hidiovana ary anondrahana zaridaina ny fotodrafitr’asa vita. Mahatratra 50 000 litatra isan’andro ny rano ampiakarin’ny «belier» ao Betafo.
Tena mahasarika ny mponina tokoa ity tekinika vaovao ity. Maro araka izany ny olona resy lahatra. Andrandraina ny hitaran’izany any amin’ny faritra hafa. Hetsika fakan-tahaka no nasehon’ny  kaomity sy ny mpiara-miasa rehetra avy ao amin’ny FANILO SPAM. Izay miezaka hatrany amin’ny fanomezana tan-tsoroka ny tantsaha mpamokatra eo amin’ny seha-pikatrohana ilofosana. Tsy ao Betafo ihany fa manerana ny Nosy.


Joro