Assemblée Générale

Antananarivo faha-16 Septambra 2013

Ho an’ny

Mpikambana ao amin’ny BIMTT

Antony : Fanamafisana fiantsoana fivoriambe

Ry namana mpikambana ato amin’ny BIMTT ,

Faly miarahaba anareo amin’ny anaran’ny Tompo izahay.

Araka ny taratasy nalefa tamintsika ny 06 Jona 2013 lasa teo dia ny :

-          16-17-18-19 Oktobra 2013 ny fivoriamben’ny BIMTT.

-          Ny toerana dia ao amin’ny Foibe Misiona Anglikana Santa Marka Fianarantsoa.

-          Ny fiaingana hoan’ireo izay miala avy Tana ny 16 Oktobra 2013 amin’ny 8ora maraina Birao BIMTT Amparibe.

-          Indro ny vinavina na lahadinika alefa ho amintsika rehetra.

Raha misy mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala miantso ny 020 22 604 04.

Misaotra mialoha amin’ny fanendrena solontena iray hanatrika ny fivoriana.

Mametraka ny veloma samy ho tahian’Andriamanitra, tompoko.

Amin’ny anaran’ny Filoha,

PO Violette Beeton

NB: aza adino ny mitondra ny kojakoja ilainao toy fanafody fitaiza, ny lamba firakotra , sns…

 

VINAVINAM-PANDAHARAM-POTOANA FIHAONAMBE BIMTT

Ny 16-17-18-19 Oktobra 2013

Fianarantsoa

ANDRO 1 : 16-10-2013

8ora 00

Fiaingana avy Tana Birao Bimtt

Hariva

Fametrahana ny mpizaika

ANDRO 2 : 17-10-2013

9ora00mn-10ora30mn

-          Fotoam-pivavahana

-          fandraisam-pitenenana

10ora30mn -11ora 00

Fiatoana

11ora00mn -12ora30mn

-          Fifankafantarana ,

-          Fifidianana birao hitantana ny fivoriam-be,

-          Tatitra ara-moraly

12ora00mn – 2ora00mn

Sakafo atoandro

2ora00mn – 4ora 00mn

Tatitry ny asa vita

04ora 00mn – 6ora 00mn

Fiainam-pikambanana :

-          ny fanazavana ny sata fototra,

-          fifidianana komitim-pifidianana

ANDRO 3: 18-10-2013

8ora 00mn – 9ora30mn

-          Programa vaovao mandritra ny telo taona

-          Momba ny consultant vaovao sy ny ‘ Programme Observatoire’

9ora30mn – 10ora 00mn

Fiatoana

10ora00mn – 12ora00mn

Fifidianana

12ora00mn

Sakafo atoandro

Folakandro

Fitsidihana toerana

ANDRO 4 : 19-10-2013

Maraina

Fodiana