TENY MALAGASY

                                           TANTARAN'NY BIMTT                                     

IMG 8200
 Taona1974                                                                                                                                                                                               
Nifanantona ireo teknisiana vitsivitsy Père Eliosy Père Henri De Laulanier avy ao amin’ny ECAR, Pasteur RAFALIA Marc, ROBERT Martel aryGarigue ay ao amin’ny FJKM, satria nahatsiaro fa toa niasa irery tsy nisy mpanohana, eny na dia tao amin’ny Fiangonana nisy azy.
 
 
12  11  21  19 
 04 Desambra 1975                                                                                                                                                                                 
Nivory tao Bevalala (Centred’ Apprentissage), ny solontena 19 (pretra, relijiozy, laika) avy tamin’ireto toeram-piofanana kristianina ho an’ny tovolahy tantsaha ireto :
 
1-      Ivotoerana de promotion rurale – Analabe Ambositra (Fianarantsoa)
 
2-      Toeram-pivoarana – Soanierana Ivongo (Toamasina)
 
3-      Ivotoerana de formation agricole, artisanale et ménagère Soanavela (Antananarivo)
 
4-      Ivotoerana artisanale de promotion rurale Tsinjoezaka (Fianarantsoa)
 
5-      Ecole normale Md Josefa – Port Bergé (Mahajanga)14
 
6-      Ivotoerana de formation rurale – Andriamboasary (Fianarantsoa)
 
7-      Foibe Marotsiriry – Mahanoro (Toamasina)
 
8-      Ivotoerana d’apprentissage rural de Bevalala (Antananarivo)
 
9-      Monastère Bénédictin (Antananarivo)
 
10-  Village artisanal Protestant – Vohitry ny teknika ho an’ny Tantsaha – Ambositra (Fianarantsoa)
 
11-  Tanora miara-miasa Tamboro – Vatomandry (Toamasina)

Najorony Birao vonjimaika mba hanatevenana ny fiaraha-miasa ka ireto no natolotra hiandraki-draharaha :

-          RP Elio SCIUCHETTI
 
-          Frère Christian GAULON
 
-          Frère Jean Claude DANIEL
 
-          Atoa Justin Léonard RABENANDRASANA

Bevalala no foibe tamin'izany ka toy izao ny adiresy :BIRAO IRAISAN’NY TOVOLAHY TANTSAHABEVALALA

BP 3832 - ANTANANARIVO

 05 Desambra 1975 – 18 Jona 1981                                                                                                                  
20Na dia efa nisy hatrany am-piandohana aza ny sata (statut) sy ny fitsipika anaty (Règlement Intérieur) dia nifanaiky fa “hifampizaha toetra” ny mpikambana ka tsy hatolotra ny fanjakana aloha ny sata raha tsy tena hita mivaingana ny finiavan’ny mpikambana fa sao dia “manao fihavanan’ny zavona sy rano ka tsy misy latsaka am-po fa misafosafo ihany dia lasa”.
 
 Janoary 1978                                                                                     
Nanomboka ho “masaka ny lohan’omby” ka niroso tamin’ny fifandraisana amin’ny sampan-draharaha hafa ny B.I.M.T.T. Singanina manokana etoana ny CCFD (Comité Catholiquecontre la Faim et pour le Développement) sy ny CITE (Ivotoeranad’ Information Technique et Economique) izay nanome boky karazany maro toy ny :Mémento de l’Agronome, sns… nozaraina tamin’ny mpikambana tsirairay.
 
 19 Jona 1981                                                                                                              
Natolotra ara-penitra ho fantatry ny fanjakana ny satan’ny B.I.M.T.T. (Birao Iraisan’ny Mpampiofana Tovolahy Tantsaha) no anarana nisalorany tamin’ny faha 04 Desambra 1975, fatamin’io fotoana io dia novàna ho “Tanora” ny teny hoe “Tovolahy”. Tokoa manko fa tongotra atambatry ny làlana eo amin’ny sehatry ny fivoarana ny tanora tsy ankanavaka, na lahy, na vavy. Ambonin’izany dia tsy nofaritana ny taona maha-tanora ny isam-batan’olona (07 - 77 taona hoy ny fiteny).
 
 25 Aogositra 1981                                                                                                                                             
Tsy fola-tanana manondro ny B.I.M.T.T. satria nankatoavin’ny Fanjakana ny fisiany sy ny antom-pisiany ka nomeny tapakika laharana faha -081/108/PAT/Assoc ho fanamarinana izany.
 
 Taona 1980 – 1993                                                                                                                                           
Nanohana ara-bola ny Broederlijk Delen (Belgique), izay nentina indrindra nanatanteraka ireo sehatr’asa voafaritry ny tarigetran’ny BIMTT : fanofanana ny mpampiofana, famokarana fitaovana enti-mampiofana,…
 
 Janoary 1980                                                                                                                                                                                          
Voatendry ho SekreteraJeneralyAndriamatoa RARIVOSON Arsène
 
 27 Jolay 1989                                                                                                                                                                                         
Voafidy ho filohaAndriamatoa RASOLOARIMANANA Dieu Donné
 
 20 Janoary 1993                                                                                                                                                                                    
Voafidy ho filoha RABOTOVAO Jean Pierre
 
 28 avrily 1993                                                                                                                                                                                        
Tapaky ny Fivoriambe ny hisian’ny Sekretera Jeneraly izay hiasatapak’andro. I Frera Jean Claude DANIEL no voafidy ary nanomboka ny asany tamin’ny volana septrambra 1993.
 
Anisan’ny nisongadina tamin’ny asa natao ny fampahafantarana ny B.I.M.T.T. teto andrenivohitra. Ohatra iray azo raisina ny fandraisana anjara tamin’ny fampirantiana “MIARINA 94”, izay nampisehoana ireo santionan’asa ataon’ny mpikambana etsy sy eroa manerana ny Nosy.
 
Niavaka tokoa ny fampirantiana natao ny satria “lahitokan’ny tontolo ambanivohitra niseho sehetra” teo afovoan’ny taozava-baventy sy madinika. Naseho ho fanta-bahoaka ihany koa ny Fikambanana iraisam-pinoana B.I.M.T.T.
 
 Taona 1994                                                                                                                                                      
Nanohana ara-bola ny MISEREOR (Allemagne). Toa izao indrindra no ambaran’Atoa Hans Maier (Misereor) ao anatin’ilay boky kely amin’ny teny frantsay sy Malagasy, nampitondrainy ny lohateny hoe : “Solidarité en acte – Fiaraha-mifofotra” : “Ny teti-pivoarana iraisam-pinoana MISEREOR dia nanomboka tao amin’ny fiombonany antoka tamin’ny BIMTT” – pejy faha-32.
Nohatsaraina ny fomba fiasa ka nasiana sokajy sy ambaratonga ny fiofanana (pool agriculture,poolélevage, pool environnement, pool SRI,…)
 
 Taona 1995                                                                                                                                                                                            
Nafindra teny Faravohitra ny ivotoerana BIMTT
 
 
 04 Aprily 1995                                                                                                                                                 
Nametra-pialana tsy ho Sekretera Jeneraly I Frera Jean Claude DANIEL noho ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny volana Marsa 1995 ka nampisy takaitra ny tongony.
 
 
 Novambra 1995                                                                                                                                                                                    
Voatendry ho Sekretera Jeneraly Andriamatoa RABOTOVAO Jean Pierre
 
 
 12 Desambra1995                                                                                                                       
Voafidy ho filohany Frera GAULON Christian
 
 
 05 Jolay 1996                                                                                                     
Nangatakahoisan’nympikambanaamin’ny B.I.M.T.T. ny FA.FA.FI. / FiangonanaLoterana Malagasy. Nankatoavinaara-penitraizanyny 29 Jolay 1996.

 

 04 Avrily 1997                                                                                                                               

Najorony “tarika” (pool) mba hahazoan’ny tsirairay mitrandraka ny lohahevitra mahaliana azy bebe kokoa

 22 Septambra 1997                                                                                            
Neken’ny MISEREOR (Allemagne) ny hanohanana ara-bola ny fiofanana mikasika ny “Méthode Psycho-Sociale” mba hanamafisana ny traikefa mifandraika amin’ny fanentanana izay mikendry ny fivoarana tsy miankin-doha (auto-promotion).
 
 Taona 1998                                                                                                                                                                                             
Natao ny famiharana ny “Méthode Psycho-Sociale » ka nentina nitety faritra
Ireo pool isan-karazany dia niandriandraikitra ny famokarana raki-tsoratra isankarazany
 
 Septambra 1999                                                                                                                                                                                    
Fivoahan’ny takelam-pifandraisanaTantely voalohany. Vokatry ny famatsian’ny CTA sy MISEREOR. Natao tamin’ny teny Malagasy sy Frantsay. Niely teto Madagasikara, Afrika ary Erôpa ity takelaka mivoaka isaky ny enim-bolana ity.
 
 Aogositra 2000                                                                                                                                                                                       
Navoaka ny boky mampahafantatra ny tantaran’ny BIMTT sy ireo mpikambana ao aminy.
 
 9-10 septambra 2000                                                                                                                                                                            
9 
 8
 1
4
Nisy ny “Foire BIMTT” natao teny amin’ny Kolejy Sainte Famille Mahamasina ho famaranana ny fankalazana ny faha-25 taona. Ny Kardinaly Son Eminence Armand Gaëtan Razafindratandra (EKAR), Sa Grâce Monseigneur Remi Rabenirina (EEM), Pasitera Eliane (FJKM), ary Frera Hilaire Raharilalao (Frère visiteur des Frères des Ecoles Chrétiennes) no nanokatra ny fotoana tamin’ny vavaka iraisam-pinoana.
 
 Novambra - Desambra 2001                                                                                               
Natao ny tomban'ezaka ivelany ny BIMTT nataon’ Atoa isany  RAPELANORO-RABENJA Harivelo Aimé sy RASAMOELY Nestor Alphonse.
 
 17-18 janoary 2002                                                                                                              
Notanterahina tao amin’ny Falda Antanimena ny fivoriam-be nanavaozana ny filankevi-pitantanana.
Lany ho filoha Atoa RAVELOMANANTSOA Olivier
 
Ireo mpikambana tamin’ny filankevi-pitantanana:
 
-          RAVELOMANANTSOA Olivier
 
-          NOELSON Marius/ CASEDIFEN Fénérive Est/ ECAR
 
-          RAMANANDRAISOA Mariette/ FAFAFI SPaFIFandriana/ FLM
 
-          RAZAFIARINELINA Faratiana/ SAFAMP/ EEM
 
-          RAHANTANIRINA Mamy/ SaF FJKM Foibe/ FJKM
 
-          RASAMIMANANA Alfred/ FAFAFI Fianarantsoa/ FLM
-          RAKOTOMALALA Vincent de Paul/ PARTA AMbatondrazaka/ ECAR
 
 13-14 febroary 2003                                                                                                             
Notanterahina tao amin’ny ivotoerana d’accueil Faravohitra Antsirabe ny fivoriam-be izay notarihan’ny filoha RAVELOMANTSOA Olivier  ka nasiana fanitsiana ny sata sy ny fitsipika anaty ny fikambanana (And.16 isaky ny 3 taona mifidy ny mpikambana amin’ny filankevi-pitantanana ka ny atsasany ihany no hovana).

Taona 2004                                                                                                                              

Notanterahina tao amin’ny BUCAS Antanimena ny fivoriam-be faha 29

Septambra 2005                                                                                                                     

Nodimandry Atoa RABOTOVAO Jean Pierre Mpandrindra mpanatanteraka. Banga io toerana io nandritry ny 2 taona.

30-31 Janvier 2007                                                                                                                

Notanterahina tao amin’ny BUCAS Antanimena ny fivoriam-be faha 30
Nohavaozina ny filankevi-pitantanana ka lany ho filoha vaovao ny BIMTT Ramatoa RALISIARISOA Florence.
Ireo mpikambana tao amin’ny filankevi-pitantanana :

 

    RALISIARISOA Florence Filoha /ECAR

    NOELSON Marius/ CASEDIFEN Fénérive Est/ ECAR

-          RAMANANDRAISOA Mariette/ FAFAFI SPaFI Fandriana/ FLM
 
-          RAZAFIARINELINA Faratiana/ SAFAMP/ EEM
 
-          NIRINA Harimbelo/ SaF FJKM Foibe/ FJKM
 
-          RASAMIMANANA Alfred/ FAFAFI Fianarantsoa/ FLM
 
-          ELIARIMANANA Voniarisoa/ FAFAFI Antseranana/ FLM

Tambazotra isam-paritra 9 no nandrafitra ny BIMTT : Antsiranana, Antsinanana, Analamanga, Vakinakaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, AtsimoAtsinanana, Bongolava, AlaotraMangoro.

23 -24 Oktobra 2007                                                                                                                                                                                

Notanterahina tao amin’ny CPR Analabe Ambositra ny forum sady fivoriam-be ho fanentanana indray ny fiainan’ny BIMTT. Nampatsiahivana ny tantaran’ny BIMTT niaraka tamin’ireo mpanorina toa an’i P. ElioSCIUCHETTI sy Frera Andre CARRERE.
 
 Taona 2008                                                                                                                                                                                              
Notanterahina tao amin’ny ivotoerana Saint Benoît Fénérive Est ny fivoriam-be
Nosokafana ny tranokalan’ny BIMTT
Nantsagana ny pool communication teoanivon’ny BIMTT
 
 Taona2009                                                                                                                                                                                               
Notanterahina tao amin’ny ivotoerana IFLA/ EEM Sahafa Ambohimanga Antananarivo ny fivoriam-be
 
 20 Oktobra 2010                                                                                                                                                                                     
Notanterahina tao amin’ny ISTS Mandrimena ny fivoriam-be sady fankalazana ny faha 35 taonan’ny BIMTT ary fanavaozana ny mpikambana amin’ny filankevi-pitantanana. Mbola voafidy ho filoha Ramatoa RALISIARISOA Florence
 
Ireto avy ny mpikambana tamin’ny filankevi-pitantanana
 
-          RALISIARISOA Florence Filoha /CEFOTAM/ ECAR
 
-          RANDRIANONY Raymond/ FTMTK/ ECAR
 
-          RATSIMBAZAFY Jean Pierre/ SaF FJKM Melaky/ FJKM
 
-          NIRINA Harimbelo/ SaF FJKM Foibe/ FJKM
 
-          RANDRIAMAMPIANINA Noelson/ SAFAFI Vohipeno/ FLM
 
-          ELIARIMANANA Voniarisoa/ FAFAFI Antseranana/ FLM
 
-          BEETON Violette/ IFLA/ EEM

Nafindra ao amin’ny Villa St Michel Amparibe ny foibe-toeran’ny BIMTT

 Novambra 2011                                                                                                                                            

Notanterahina tao amin’ny ivotoerana FLM Faravohitra Antsirabe ny fivoriam-be

Natsangana nandritry ny fivoriambe ny vondrona isan-tsokajinasa (groupesthématiques) ka ireto avy izy ireo :

-Fandrindrana (Coordination),

-Ivotoera-panofanana (centre de formation),

-Fahavitan-tena ara-tsakafo (securité alimentaire)

-Rano sy fahadiovana ary fidiovana (Eau et assainissement),

-Asa fampidiram-bola (Activités génératrices de revenus),

-Fahasalaman’ ny vondron’olona (santé communautaire)

-Fitantanana ny loza voajanahary (Gestion de risque et catastrophe)

 

 20-21 Jona 2012                                                                                                                                                                                    
Notanterahina tao amin’ny ivotoerana Isoavina AMbanitsena ny fivoriam-be tsy ara-potoana nanavaozana ny sata fototra sy ny fitsipika anatiny ary ny fomba fiasany BIMTT
 
 Oktobra 2013                                                                                                                                                                                          
Notanterahina tao amin’ny ivotoerana Saint Mark Anglikana Fianarantsoa ny fivoriam-be ka nanavaozana ny mpikambana amin’ny filankevi-pitantanana.
Lany ho filoha hitantana ny BIMTT i R.P RAZAFINANDRAINA Noël Marie Cyprien Médard s.j.
Ireo mpikambana tamin’ny filankevi-pitantanana :

-          R.P RAZAFINANDRAINA Noël Marie Cyprien Médard/CSA- CFGR/ Filoha/ECAR

-          ANDRIAMAMONJY Lantonirina/ BUCAS/ ECAR

-          RATSIMBAZAFY Jean Pierre/ SaF FJKM Melaky/ FJKM

-          ANDRIAMITANDRINA Naivosoa/ SaF FJKM Foibe/ FJKM

-          RANDRIAMAMPIANINA Noelson/ SAFAFI Vohipeno/ FLM

-          RASAMIMANANA Alfred/ FAFAFI Antseranana/ FLM

-          BEETON Violette/ IFLA/ EEM