TAVAMA FEKRITAMA

TAVAMA FEKRITAMA

tavama

Présentation Video TAVAMA

T A V A M A


TAntsahan’ ny VAkinankaratra MAndroso

 

NY FOIBENY

Lot: 0110G30 Mahazina Antanambao Est Ivohitra

E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Téléphone:033 08 554 48-034 18 810 47

 

NY TANTARA SY NY ASAN’NY TAVAMA

           Niorina tamin’ny taona 1989 teto antsirabe ;nijoro ara-panjakana tamin’io taona io ihany

           Ka nahazo ny recepisse n°16/8FIV/ABI/LIB II izay nana Fikambanana 12 Ka nahitana mpikambana 118 Mambra?

           1990-1991:Fanentanana sy fananganana fikambanana tany anivon’ny kaominina ambanivohitra AntsirabeII Betafo ary Antanifotsy.

  • Famoronana asa Hanodinana ny Fikambanana
  • Adihevitra sy fikaroana ho fanatsarana ny fahaizamanao ny mpikambana;izany niaraka tamin’ny fandraisana anjaran-ireo SEFO(sehatra fototra)Solotena 6 isakin’ny SEFO tany Morondava
  • 1992:Fananganana ny fikambanam-behivavy teo anivon’ny TAVAMA.
  • 1992: Fitokanana Sopitra 8 sy famoronana asa hanentanana ireo tantsaha namana
  • 1993_1996:Fitomboan’isan’ireo fikambanana;fampihofanana isantaona sy fanentanana.
  • Fanatrehana sy fitokanana ireo sopitra.
  • Findramam-bola hanantanterahanana irao tetik’asa ny mpikambana sy ireo OPB miaraka amin’ny TITEM
  • Fahazoana birao Foibean’ny TAVAMA vokatrin’ny fanatsarana ny fiaraha-miasa niaraka @ TITEM sy ny OPB 33 tamin’izany,izay niarahana tamin’ny BIPA.
  • Fanadihadiana nataon’ny BIPA tany@ faritra avaratra ny nosy ( Mampikony,Ambilobe,Diego,sambava ,antalaha ,Andapa …..)
  • 2000:Famaritana ireo tetik’asa fototraeo anivon’ny TAVAMA mba hampahhomby bebekokoa ny asa famokaran’ireo mpikambana
  • 2002-2003:Fndrafetana ny lisitr’ireo fikambanana ao @ TAVAMA rakin’ny sehampiariana (filière) FMV,FMVV,FMVSV,TVMVF,OLIVA,FNJA;FIKOVA
  • 2004-2008:fanentanana mitohy ny fikambanana sy ny koperativa ao @ TAVAMA izany no tanteraka tany ifotiny dia nohon’ny fampiofanana mba ho mpampiofana ara-tekinika mba ho mpanentana eny ambanivohitra
  • Akohatr’izany ny fikaroana mpiaramimbinatoka dia tsy nitsaha-nitohy ary vokatr’izany ny STOI AGRI izay niantoka ny ara-takinika,ny BOA ny lafiny ara-bola hoan’ny fikambanana FIKOVA.

NB:Isakin’ ny 4 taona ny fanavaozana ny birao mpanantateraka ny TAVAMA.